Kategori arşivi: Aşk Duası

Sevdiğimi Sırılsıklam Aşık Etme Duası

Bu yazımızda aşık etme duasının orijinal halini sizlerle paylaşacağız. Duanın burada sunulan son haline ulaşmak için çok sayıda kaynağı tarayarak ciddi bir karşılaştırma yaptık. Ulaştığımız metin inşallah orijinal metne en yakın dua örneğidir. Aşık etme duası en fazla merak edilen ve araştırılan kadim dualardan biridir. Ulemanın mühim bir yer verip kuşaktan kuşağa aktardığı dualardandır.Aşık etme duası diğer duaların aksine yazılı kaynaklarda geçmeyen sözlü bir duadır. Bundan ötürü duanın orijinal haline ulaşmak oldukça zordur. Bu önemli duanın sözlerine geçmeden önce duanın usul ve adabına yönelik bilgi vermekte fayda vardır. ” Ya Mütekebbir, sen arzı ve arşı ve ikisi arasındaki bütün mevcudatı yaratansın. Sen azim olansın sen kadir olansın. Sen kulun için en hayırlısını takdir eder ve kul kendi eli ile kendisini ziyana sokmadıkça ona azap vermezsin” ” Ya Vedud, sen kalplerimizi evirip çevirensin. Sen sakladıklarımızı da söylediklerimizi de bilensin. Şu kainat ve onun içindeki her türlü mevcudat kendi dilince sana zikreder, sen yüce olansın sen kadir olansın” “Ya Rahman, sen nuru ile bizi nurlandıran ve bizim hakkımızda hüküm günü hüküm verecek olan hakimi mutlaksın. Adaletinden gelecek her şey kabulümüzdür. Şüphesiz ki biz çok aciz kullarız fakat sen her türlü noksanlıktan münezzehsin.” “Ya Latif, hakkımızda hayırlı olanı bize yaklaştır. Bize tertemiz eşler nasip et ve bizi hayırlı neseblerle ali kıl. Amin”

En Etkili Aşk Büyüsü Duası

Çoğu insan hayatı boyunca belli başlı duygu ve davranışları baş tacı etmiştir. Çünkü kimi duygular kendilerini önde gösterirken, kimi duygular vardır ki çok ortaya çıkmasa da fazlası ile etkilidirler. Bu anlamda bağlılık da farklı bir durumu yansıtır. Kişinin ailesine bağlılığı, çocuklarına bağlılığı, eşine bağlılığı, arkadaşlarına bağlılığı, iş yerine bağlılığı, çevresine ve yaşadığı ülkeye bağlılığı gibi durumlar ciddi anlamda çok büyük önem arz eder. Pek çok insan bu duygu yönünden zayıf hissederse bağlılık duası edilebilir. Hocaların da bu konuda yaptıkları yardımlar önemli iken, özellikle de Kuran’da geçen bazı ayet ve surelerden yardım almak önemlidir. İnsanlar bu şekilde içsel huzura kavuşabileceklerdir. Özellikle de bağlılık duasının etki göstermesi ile kişilerin bu anlamda çok farklı ve değişik şekilde hissetmeleri de mümkündür.
Eşini kendisine bağlamak isteyen, çocukları ile anne ve babalarını birbirinden ayırmak istemeyen ya da bulunduğu çevreye doğrudan bağlı olmasını isteyen kişiler için bağlılık duası edilebilir. Farklı yönlere çekilen durumlarda da bağlılık duası etkilidir. Örneğin iki eşten biri diğerine ilgi göstermediğinde ve başka yerlerde mutluluğu aradığında yuvalar yıkılmasın diye bağlılık duası edilebilir. Yüce Allah’tan çoğu konuda yardım istendiği gibi bu tarz konularda da yardım istenebilir. Bu ve benzer nedenlerden dolayı da bağlılık duası çoğu zaman ön plana çıkarken, Anadolu’nun her yerinde en çok bilinen dualardan biri olarak öne popüler hale gelmiştir.

Aşk Büyüsü Duası

Bugüne kadar uygulanan çok sayıda farklı teknik, yöntem ve uygulama, insan hayatına doğrudan müdahale etmenin yollarını oluşturmaktadır. İlk çağlardan bu yana medyumlar tarafından gerçekleştirilen çok farklı eylem ve etkinlik ile kişilerin hal ve hareketleri, davranışları, duygu ve düşünceleri kontrol edilmek istenir. Bunun için de doğa üstü güçlerden medet umulur ve bu yolda adımlar atılır. Farklı ve ilginç büyü türleri bu şekilde doğmuştur ve uygulanmıştır. Çünkü medyumlar ciddi manada bu konuların üzerine eğilerek farklı etkiler tasarlayıp bu etkileri yönlendirmişlerdir. Pek çok büyünün iyi ya da kötü niyetli olacak şekilde ayrılmasında bu durum önem taşır. Özellikle de iyi niyetli büyüler medyumlar tarafından çok daha rahat ve kolay şekilde uygulanır. Mutluluk büyüsü, huzur büyüsü gibi ferahlık büyüsü de kişilerin ilgisini çeker.
Sıkıntılı ve stresli anlarda olumsuz düşünmemek için bazı önlemler alınabilir. Bu nedenle de büyü türleri arasında bulunan ferahlık büyüsünden yaptırılarak söz konusu etkinlikler hayata geçirilebilir ve hedef kişiler kendilerini anında çok iyi ve huzurlu hissederler. Çünkü ferah hissetmek aynı zamanda mutluluk ve rahatlığı da getirir, insanlar da bu durum ekseninde daha güzel ve başarılı bir ömre sahip olurlar. Medyumlar çeşitli şekillerde ferahlık büyülerini yaparlarken insanlar da bunların etkisi ile kendi hayatlarına bakarlar. Büyüler yapılmadan önce hedef kişiler de doğru olarak belirlenmelidir.