Aylık arşivler: Eylül 2015

Kocamın Benden Ayrılması için Büyü

Bir insanın sevgisini kazanarak onun kalbine tesir etmek maksatlı yapılmaktadır. O kimsenin sizi sevmesi, ilgi duyması yönünde hazırlanır. Genel olarak eşler bu uygulamayı çok sık tercih etmektedirler. Tabiki; sevgililer, sözlüler yahut nişanlılar arasında da bu uygulamanın yapılması mümkündür. Bunun yanı sıra dilerseniz, aşağıda yer alan duayı … saatinde, … kere okuma yaparak amacınıza ulaşmak için niyaz edebilirsiniz. Dua budur:
“Allâhümme’ksim lenâ min haşyetike mâ yehûlu beynenâ ve beyne me’asîke ve min tâatike mâ tübelliğûnâ bihi cenneteke ve mine’l-yakîni mâ tühevvinü bihî aleynâ mesâibe’d-dünyâ. Allâhümme metti’nâ biesmâinâ ve ebsârinâ ve kuvvetin mâ ahyeytenâ vec’alhü’l-vârise minnâ. Vec’al se’renâ alâ men zâlemnâ. Vensurnâ alâ men âdâna velâ tec’al musîbetenâ fi dîninâ velâ tec’ali’d-dünyâ ekbere hemminâ velâ mebleğa ‘ilminâ velâ tusallit aleynâ men lâ yerhamhunâ”.

Kocamın Bana Dönüp Aşık Olmasıu için Etkili Büyü

Uzaktaki eş, sevgili veya nişanlı olan kimseye kavuşmak aradaki özlemi bitirmek maksatlı yapılan işlemlerdir. Yatağına abdestli olarak yatan kimse aşağıdaki ayeti sonuna kadar okumalı, okuyuşunu …..kere tekrarlamalıdır. Birine kavuşmak isteyen kimse aşağıda bulunan ayetleri … defa okusun. Bu husus hayli denenmiş, istenen sonuca ulaşılmıştır. Ayet-i celile şudur:
İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti kânet lehüm cennâtül firdevsi nüzülâ* Hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ* Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtü rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ* Kul innemâ ene beşerun misliküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhıd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî felya’mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihî ehadâ*

Sürekli Hakkımda Dedikodu Yapan Kişilerin Dillerinin Bağlanması için Büyü

1000 fatihadan sonra şu duayı okuyorsunuz.

Allahumme ya sami’al-asvati ya mucibe’d-davati ya alimes-sirri vel hafiyyati bi hakki suratil fatihati vel bakarati vel en’ami ve bi hakki Kaf Ha Ya Ayn Sad ve bi hakki suratil fatihati ikdı haceti fi hazihi’s-saati bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Giden Sevdiğmin Beni Özlemesi Aşık Olup Gelmesi için Büyü

Ayrılan veya herhangi bir sebepten ötürü terk edilen kişinin yapması gereken işlemler arasındadır. Geri dönrümek konusunda etkilidir. Ayrıca .. veya .. gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okumaya devam ederse dilediği kimseyi celb ve tesir eder. Kerimesi aşağıdadır:
BismillâhirrahmânirrahÎym
Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

Sevdiğini Muhabbetle Kör Kütük Aşık Etmek için Büyü

muhabbet için niyet edip 11 ud agacı veyahud ak günlük üzerine okuyup ateşe atılırsa svdigin aşık ve divane olur,sevdigin bir derece yanıp tutuşur.

Bismillahirrahmanirrahıym ya allah ya muhammed sallallahu taala aleyhi vesellem,bismillahirrahmanirrahıym allahumme inni eselüke bi hurmeti elfi ali muhammedin ve bi hakkı ve bi hurmetib buraka, muhammedin bi hakkı ve hurmetit tevhıdi,muhammedin ve bihakkı ve hurmetis senai,muhammedin vebi hakkı vebi hurmetic cemalin,muhammedin bi hakkı vebi hurmetih hayai,muhammedin bihakkı vebi (hurmetih halki)muhammedin bihakkı vebi hurmetid deavati,muhammedin bihakkı ve bi hurmetiz zikri,muhammedin bihakkı ve hurmetir rivayeti,muhammedin bihakkı vebi hurmetiz zekai,muhammedin zuhdi,muhammedin bi hakkı vebi hurmetis seadeti,muhammedin bihakkı vebi hurmetiş şefaati,muhammedin bihakkı vebi hurmetis sıdkı,muhammedin bihakkı vebi hurmetiz zamiri,muhammedin bihakkı vebi hurmetıt tahareti,muhammedin bihakı vebi hurmetiz zahiri zuhuri,muhammedin bihakkı vebi hurmetiu uyuni,muhammedin bihakkı vebi hurmetiğ ğazai,muhammedin bihakkı vebi hurmetif fikri,muhammedin bihakkı vebi hurmetik kıraati,muhammedin bihakkı vebi hurmetik keramike,muhammedin bihakkı vebi hurmetil ligaai,muhammedin bihakkı vebi hurmetim miğracı,muhammedin bihakkı vebi hurmetin nuri nasihati,muhammedin bi hakkı vebi hurmetiv vaasılı,muhammedin bihakkı vebi hurmetih hidayeti,muhammdein bihakkı vebi hurmetil lailahe illa huve,muhammedin bihakkı vebi hurmetiy yekıni,muhammedin bihakkı vebi hurmeti, ya semiu ya alimü eselüke biesmaike en takzi muraadi ve maksudii aamiin.ya muinü bihurmeti hazihil esmail hurufi bi fazlike ve keremike ve lutfi adaike ya erhamerrahımiyn ve ya ekremel ekremin aamiinn. ya muıynü ya rabberrahıym ve bi nuri habibi muhammedin sallallahu aleyhi vesellem estagfirullah velahavle vela kuvvete illa billahil aliyyil azıym

Aldatan Eşimden Bir An Önce Ayrılmak için Büyü Yaptırmak İstiyorum

Allahumme inni es’elüke fethan mubinen ve nasran azizen ve safhan cemilen bi hurmeti fatihatin, futuhatin, meftuhatin, min ilmi ummul kitabi, li diniyyetin, ıttılaiyyetin, ala usuliha fi’l ğaybi Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşau ve huvel kaviyyul aziz.

Daha sonra her okuyuşta euzü besmele ile 100 fatiha okuyorsunuz. Yüz fatihadan sonra yukardaki duayı tekrar okuyorsunuz. 10 tane yüz fatiha okuduktan sonra sayı 1000’e ulaşıyor ve 1000 fatihadan sonra şu duayı okuyorsunuz.

Allahumme ya sami’al-asvati ya mucibe’d-davati ya alimes-sirri vel hafiyyati bi hakki suratil fatihati vel bakarati vel en’ami ve bi hakki Kaf Ha Ya Ayn Sad ve bi hakki suratil fatihati ikdı haceti fi hazihi’s-saati bi rahmetike ya erhamer rahimin.