Aylık arşivler: Haziran 2014

Bırakan Sevdiğimi Geri Getirme Duası

Ayrılan veya giden kimselerin ardından hazırlanabilecek etkili işlemler arasındadır. Duası … zamanında … defa okunur. Çok tesirli çalışmalardır. Duanın türkçe okunuşu aşağıdadır:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerrî ve tüba’idunî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike II ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd..